Cine suntem

ASOCIAȚIA SMART-CREATIVE EDUCATION este o intreprindere socială care își propune ca scop asigurarea de sprijin pentru integrarea socială, educațională și profesională a grupurilor vulnerabile din comunitatea în care asociația activează cu scopul de a contribui la creșterea nivelului de nivelul de trai în rândul membrilor comunității.

ASOCIAȚIEI SMART-CREATIVE EDUCATION (ASOCIAȚIA EDUCAȚIE INTELIGENTĂ – CREATIVĂ) are următoarele obiective și activități:

–        strângerea de fonduri pentru persoanele aparținând grupurilor vulnerabile;

–        soluționarea unor probleme sociale ale membrilor asociației, precum și a altor persoane care activează în domeniile de interes ale asociației;

–        activități ce vizează creșterea nivelului de trai în rândul membrilor comunităților în care activează asociația.

–        accesarea de finanțări din fonduri externe asociației și implementarea de proiecte pentru îndeplinirea scopului asociației;

–        realizarea de cursuri de formare profesională în domeniile de interes ale asociației și promovarea uceniciei în aceste domenii;

–        activități de sprijin pentru dezvoltarea antreprenoriatului și ocupării pe cont propriu dedicate membrilor asociației și grupurilor țintă vizate de asociație;

–        activități de sprijin pentru creșterea nivelului de educație, combaterea analfabetismului funcțional și abandonului școlar în rândul copiilor din mediile defavorizate;

–        activități de îngrijire zilnică pentru copii, de tipul after/before school (înainte/după școală);

–        alte forme de învățamânt pentru adulți și/sau copii;

–        alte activități ce pot duce la realizarea scopului asociației.

ASOCIAȚIA SMART-CREATIVE EDUCATION (ASOCIAȚIA EDUCAȚIE INTELIGENTĂ – CREATIVĂ) își desfășoară activitatea în conformitate cu principiile economiei sociale și respectă următoarele principii:

  1. prioritate acordată individului și obiectivelor sociale faţă de creşterea profitului;
  2. solidaritate și responsabilitate colectivă;
  3. convergența dintre interesele membrilor asociați și interesul general și/sau interesele unei colectivităţi;
  4. control democratic al membrilor, exercitat asupra activităților desfășurate;
  5. caracter voluntar şi liber al asocierii în formele de organizare specifice domeniului economiei sociale;
  6. personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune și independență faţă de autoritățile publice;
  7. alocarea celei mai mari părți a profitului/ excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor de interes general, ale unei colectivități sau în interesul personal nepatrimonial al membrilor.

Proiect cofinanțat din Fondurile Europene Structurale și de Investiții.

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm sa vitizați www.fonduri-ue.ro